Loeffen Beveiliging header

Winkelsurveillance

Heeft u last van overlast, diefstallen, angstgevoelens onder uw winkelpersoneel, vernielingen dan kan een beveiliger in uw winkel uitkomst bieden. Een beveiliger spreekt de overlast veroorzakende mensen aan op hun gedrag en houdt uw entree vrij van hangjeugd. Bij winkeldiefstal zal hij of zij de winkeldief aanhouden en de verdere afhandeling met de politie. De aanwezigheid van een beveiliger heeft een preventieve werking op het winkelend publiek. Het geeft een veilig gevoel bij zowel uw klanten als uw personeel.